“EEN GOED LEIDER IS HARD EN HEEFT EEN HART. HARDT MET DT.”

Leiderschapsontwikkeling

Markerpoint helpt met haar visie op leiderschap organisaties in haar leiderschapsontwikkeling.

Leiderschap is net voetbal. Iedereen heeft er wel een mening over. Door de wetenschap zijn de afgelopen 100 jaar duizenden boeken vol geschreven over dit onderwerp. Wij hebben ze niet allemaal gelezen maar weten door jarenlange ervaring uit de praktijk dat het erg moeilijk is voor organisaties om de verbinding te leggen tussen theorie en praktijk. Om dit in deze tijd wel te realiseren vraagt het van de leidinggevende visie en lef. Daarnaast een houding van focus, vertrouwen geven,

kwetsbaar durven opstellen, zelfreflectie, betrokkenheid en aanspreken op resultaat. Dit geldt voor alle niveaus binnen een organisatie. Hoe realiseer je dit binnen een organisatie? Op strategisch niveau heeft de leidinggevende de rol van leider en architect. Hij heeft visie, ambitie en stelt strategische doelen vast. Hij draagt zorg voor de verbinding en aansluiting naar het tactisch niveau. De leidinggevende op tactisch niveau heeft de rol van manager en vertaler. Hij draagt zorg voor het implementeren, borgen en faciliteren. Op operationeel niveau heeft de leidinggevende de rol van uitvoerder en coach. Hij stuurt het proces, motiveer en coacht.

Meer Informatie Meer Informatie